Születés hazai anyakönyvezése 

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

  • külföldi hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat (eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva)
  • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (pl. személyi igazolvány és útlevél), vagy a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.
  • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

 

Házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet csatolása szükséges. Az apaság tényét igazoló okiratokat eredetben vagy hiteles másolatban kell csatolni a hazai anyakönyvezési kérelemhez. Ha az irat külföldi, akkor arra hiteles fordítás, illetve szükség esetén diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille szükséges.

Házasságon kívül született gyermek esetén, ha az édesanya családi állapota nem hajadon, akkor az anya családi állapotát anyakönyvi kivonattal, vagy jogerős bírósági, hatósági döntéssel kell igazolni. Az okiratokat elégséges másolatban csatolni, kivéve ha a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő anya családi állapota nem egyezik az általa okirattal igazolt családi állapottal. Ezen esetben a külföldi okirathoz hiteles fordítás és szükség esetén diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille szükséges

 

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL:

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • kuvaiti születési anyakönyvi kivonat;
  • a kuvaiti hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
  • mindkét szülő jelenléte szükséges;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése.

 

Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

 

Letölthető dokumentum: 

ADATLAP - külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez