2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyi igazolvány kerül kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 2017 májusától lehetőség nyílt az elektronikus személyazonosítói igazolvány (továbbiakban Eszig) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. Ennek lehetősége kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

MI A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a magyar személyi és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között.

KI NYÚJTHAT BE KÉRELMET? 

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség). Az új típusú okmány bármikor igényelhető, nem kell megvárni a régi típusú személyi igazolvány érvényességének lejártát. Az Eszig illeték- és konzuli díj mentesen kerül kiállításra, érvényessége:

 

 • 0-18 éves korig 3 év,
 • 18-65 év között 6 év,
 • 65 év felett ugyancsak 6 év, de lehetőség van határidő nélküli okmány kiállítására is, amennyiben a kérelmező az igazolvány elektronikus funkcióit nem szeretné használni.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az Eszig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

MI SZÜKSÉGES A KÉRELEMHEZ? 

A kérelem benyújtásához az alábbi iratok szükségesek:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
  • érvényes, külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik)
 • a kérelmező magyar születési anyakönyvi kivonata (vagy ennek másolata)
 • a névviselés megállapítására alkalmas magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (magyar házassági anyakönyvi kivonat vagy ennek másolata)
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik)

Amennyiben a kérelmező doktori címe még nem szerepel a nyilvántartásban, a doktori cím viselésére jogosító magyar okirat (diploma), külföldön szerzett doktori cím esetén az annak magyarországi elismerését tanúsító okirat.

Kérésére az Eszig tároló elemén két, vész esetén értesítendő személy telefonszáma kerül rögzítésre.

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az Eszig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A német közjegyző aláírás hitelesítését Apostille felülhitelesítéssel kell ellátni. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

HOL NYÚJTHATOM BE A KÉRELMEMET? 

A kérelmet benyújthatja Magyarország Kuvaiti Nagykövetségén ügyfélfogadási időben.

Előzetes időpontfoglalás nem szükséges.

FIGYELEM! Magyar és kuvaiti ünnepnapokon a Konzuli Iroda nem tart ügyfélfogadást.

MENNYI IDŐ ALATT KÉSZÜL EL AZ ÚJ IGAZOLVÁNY? 

Az Eszig előreláthatólag 3-4 hét alatt készül el. Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar kiállító hivatal az Esziget kizárólag arra a külképviseletre továbbítja, amelyen a kérelmet benyújtotta. Más külképviseletre vagy magyar okmányirodába nem kérheti a Kuvaitban megigényelt Eszig átvételét. Az elkészült Eszig okmányt vagy személyesen veheti át Konzuli Osztályunkon ügyfélfogadási időben.

MEGTARTHATOM A RÉGI IGAZOLVÁNYT IS? 

A régi személyi igazolvány az új átadása előtt bevonásra kerül, az emlékbe nem tartható meg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az Eszig személyazonosításon túli egyéb elektronikus funkcióiról a www.eszemelyi.hu weboldalon olvashat.

A kiállított Eszig a személyazonosság igazolására és Európán belüli külföldre utazásra az eddig megszokott módon már használható.