Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

„2009. évi XXIX. tv

1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.”

FIGYELEM! Az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem!

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • kérelmező adatlap kitöltve,
  • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról,
  • a magyar fél születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok. A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás esetében a válást kimondó bíróság által kitöltött és lepecsételt, ún. „Brüsszel II” adatlap. (A határozatokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni),
  • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
  • magyar lakcímkártya,
  • nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány),
  • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni).