Kapcsolataink:

A Brit Birodalomtól való függetlenségét Kuvait, 1961-ben nyerte el. Az önálló államiság létrejöttét követően viszonylag rövid időn belül 1964-ben, Magyarország diplomáciai kapcsolatot létesített az Öböl menti emírséggel. A két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés a múlt század ’70-’80-as éveiben kölcsönösen magas szinten, dinamikusan fejlődött. A rendszerváltás követően Magyarország bővítette diplomáciai jelenlétét az Öböl térségben. E lépés, valamint a gazdasági átalakulás következményeként magyar szempontból Kuvait Állam kiemelt hídfőállás szerepe, az Arab félsziget irányába átértékelődött. A világpolitikai változások ellenére a Magyarország és Kuvait Állam közötti politikai és gazdasági kapcsolatok dinamizálására való törekvés továbbra is töretlen.

Az elmúlt évtizedekben a két ország között rendszeresek voltak a magas szintű politikai és gazdasági kontaktusok. Széles körű szerződéses kapcsolataink biztos alapot teremtenek a több irányú gazdaságifejlesztési elképzeléseknek. 2013,ban jött létre a Magyar-Kuvaiti Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) mely azóta rendszeresen ülésezik. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) legutóbb 2017-ben járt Kuvaitban. Magyar vállalatok rendszeresen vesznek részt kuvaiti szakvásárokon, roadshow-kon.

Az elmúlt években az Arab országok viszonylatában Kuvait a 9-10., a szűkebb Öböl régióban a 4. legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt. A kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt három évben (2017-19), 23-44 millió USD között ingadozott, 20-40 millió USD közötti stabil magyar aktívum mellett. 2019-ban Magyarország 3 legfőbb export terméke, a gépek és szállítóeszközök - teljes kivitelünk 68%-a -, a feldolgozott termékek, - 24%-ot -, míg élelmiszer és italok, - 6%-ot - tett ki.  Kuvaitból származó importunk elenyésző. 2019-ben 1,8m USD volt.

 

A magyar export szempontjából perspektivikus ágazatok, termékcsoportok:

 

A kiemelt területek közé tartozik az ICT, orvosi és egészségügyi technológia, élelmiszeripar. Tapasztalatunk szerint a felkészült, piacképes, erőforrásokat nem sajnáló magyar cégek jól profitáló, hosszútávon működtethető kapcsolatokat építhetnek ki kuvaiti partnereikkel. A személyes jelenlét elengedhetetlen, a helyi üzleti környezet máshogy nem ismerhető meg. Elsősorban magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások exportja vonatkozásásban látunk piacra lépési lehetőséget, s fokozott érdeklődés mutatkozik az innovatív technológiákkal dolgozó magyar KKV-k iránt.

 

A Magyarországra irányuló tőkevonzás szempontjából a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) valamint az Magyar Fejlesztési Bank (MFB) széles bázisra támaszkodó befektetési ajánlatai megfelelő alapot teremtenek a kuvaiti befektetők megnyerésére. Nagykövetségünk emellett kész egyedi befektetési igényeket kiközvetíteni helyi vállalatok, befektetési alapok irányába.

 

Kuvaiti gazdaságfejlesztési szempontok:

 

Kuvait törekszik olajközpontú gazdaságának diverzifikálására, a külföldi tőke vonzására, és arra, hogy állampolgárait a magánszektorban való munkavállalásra ösztönözze. Az ország átalakulását a Kuvait 2035 Vízió-Új Kuvait terv foglalja össze, melynek végső célja, hogy az országot a térség vezető kereskedelmi, pénzügyi és kulturális központjává tegye a következő évtized derekára. A program részleteit az alábbi linek lehet megismerni: https://www.mofa.gov.kw/en/kuwait-state/kuwait-vision-2035/.

 

Magyar vállalkozások jelenléte az országban

 

Cégformák: KFT, RT, ZRT. A kuvaiti piacra való belépés (hivatalos) formái: cégalapítás, vegyesvállalat létrehozása, kuvaiti kereskedelmi ügynök megbízása, kereskedelmi képviselő kinevezése. Cégalapítás hivatalosan one-stop shop rendszerben működik. A gyakorlatban a bürokrácia buktatóinak elkerülése végett érdemes először megbízható helyi partnert, vagy vállalatok bejegyzésére szakosodott szakértő céget keresni. Az elérhető állami támogatásokról, a kötelezően alkalmazandó helyi állampolgárok arányáról a Kuvaiti Közvetlen Befektetési Hatóság (KDIPA) honlapján érhetők el részletek (https://www.kdipa.gov.kw/en/).

 

Magyarország kuvaiti nagykövetsége kézséggel áll rendelkezésére a külgazdasági ügyekben.

 

Miben segíthetünk?

 

A kuvaiti magyar nagykövetség gazdaságdiplomáciai tevékenysége.

  • Magyar vállalatok kuvaiti piacbővítésének segítése nonprofit alapon
  • A külképviselet által gondozott és folyamatos kiépítés alatt álló céges adatbázis alapján konkrét kereskedelmi kapcsolatok közvetítése.
  • Magyar delegációk fogadása, illetve kuvaiti üzleti delegáció szervezésében való közreműködés
  • Együttműködés és kapcsolatok létrehozása kuvaiti kereskedelmi képviselőkkel.
  • Tájékoztatás egy-egy ágazatra vonatkozó piaci lehetőségekről.
  • Folyamatos kapcsolatápolás a kuvaiti és magyar kereskedelmi kamarákkal, szakmai szövetségekkel, gazdaságfejlesztési szervezetekkel – közös rendezvények, B2B üzleti fórumok megrendezése

 

Hasznos linkek: