Amennyiben a tervezett házasságot a magyar állampolgár nem Magyarországon köti, a követendő szabályokról az adott ország illetékes hatóságától (anyakönyvvezető) kell közvetlenül felvilágosítást kérni.  A kérelmet személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

 

A házasságkötés tényét utólag Magyarországon is anyakönyveztetni kell; ez intézhető a Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőn keresztül (ld. Házasság magyarországi anyakönyvezése).

 

Kérelem