A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető. A szükséges teendőkről a tervezett házasságkötés helye szerinti hatóságok adnak pontos tájékoztatást: polgári esküvő esetében a helyi anyakönyvvezető. Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. A 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.

A házasulók egyike a házasságkötési szándékát a hivatásos konzuli tisztviselőnél jelentheti be. Nincs lehetőség arra, hogy mindkét fél a külképviseleten jelentse be a házasságkötési, a házasulók közül az egyik félnek minden esetben meg kell jelennie a magyar anyakönyvvezető előtt a házasságkötési szándék bejelentésekor. A házasságkötési szándékot kizárólag személyesen lehet bejelenteni a konzulátuson, amelyhez előzetesen időpontot kell foglalni.

A házasságkötési szándék bejelentéséhez az alábbiakat kell csatolni:

  • a kitöltött jegyzőkönyv nyomtatvány 3 eredeti példányban
  • érvényes, az állampolgárságot is igazoló úti okmány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • családi állapot igazolása

A családi állapotot az alábbiakkal lehet igazolni:

  • házasságkötési tanúsítvány
  • családi állapot igazolása
  • elvált családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza a válás jogerőre emelkedését is
  • özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Magyar állampolgár a házasságkötési szándék bejelentésekor kérheti, hogy a családi állapotának igazolását a konzulátus állítsa ki. Ez esetben erre vonatkozóan a szándék bejelentésekor kell nyilatkozni, és egyidejűleg befizetni a családi állapot igazolásának konzuli díját is.

Adatlap