Amennyiben egy magyar irat kuvaiti felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor konzuli hitelesítésre van szüksége. Magyar iratra az illetékes magyar hatóság (Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Közjegyzői Kamara), kuvaiti okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes kuvaiti hatóság állítja ki.

Azokban az országokban, amelyek nem részesei az Apostille Egyezménynek, a konzul diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a külföldi közokiratot. E felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírás mintával. A konzul által végzett diplomáciai felülhitelesítésre akkor kerülhet sor, ha az okiratot ellátták a külföldi állam saját joga által meghatározott szerv (esetleg több szerv) közbenső felülhitelesítésével. Az általános gyakorlat szerint a közbenső felülhitelesítést (ha több ilyen közbenső felülhitelesítés szükséges, akkor az utolsó felülhitelesítést) a külföldi állam külügyminisztériuma állítja ki, a magyar konzul ezt az aláírást és bélyegzőt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel. A magyar, illetve a külföldi okiratok elfogadásával kapcsolatban kérjük tanulmányozzák a KKM vonatkozó tájékoztatóját. 

 

A magyarországi felhasználás érdekében a Nagykövetség Kuvait Állam Külügyminisztériumának hitelesítő bélyegzőjét közbenső diplomáciai felülhitelesítéssel köteles ellátni.