- Külföldi letelepedés bejelentése

 

A külföldi letelepedési szándék bejelentése nem új keletű kötelezettsége az országot véglegesen elhagyó polgároknak. Amennyiben a polgár úgy dönt, hogy külföldön szándékozik letelepedni, úgy azt az illetékes hatóságoknál be kell jelentenie az alábbiak szerint.

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 26. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy postai úton személyazonosság igazolásával kell bejelentenie.

 

Ez a szabály azokra vonatkozik, akik a személyi és lakcím nyilvántartásban bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

 

Külföldi letelepedési szándék nyilvántartásba vételét követően az eljáró hatóság állítja ki az érintett polgár új lakcímigazolványát, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít részére. A lakcímigazolvány azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

 

A külföldi letelepedést elektronikusan közvetlenül is be lehet jelenteni az illetékes hazai hatóságnak (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - KEK KH), ennek azonban feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval.

 

 Figyelem!

 

A kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát.

 

A mindkét szülő által megadott hozzájárulásra természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő sajátkezű aláírásával ellátott engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni.

 

Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek külföldi letelepedését illetően nem tudnak megegyezni, és ezért nem áll rendelkezésre a mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, akkor a gyámhatóság döntését kell mellékelni (kivételes szabályként ez fogja pótolni a szülők együttes engedélyező nyilatkozatát).  

 

Fontos:

 

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.

 

Eljárási díj: illetékmentes

 

- Nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként

 

Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel szükséges azon magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, akik nem Magyarország területén születtek, valamint sosem éltek Magyarországon, így ott bejelentett lakcímmel sem rendelkeznek. A nyilvántartásba vételhez szükséges adatlapot a letölthető nyomtatványok között találja.

 

- Hazatérési szándék bejelentése

 

A külföldön letelepedett polgárnak, illetőleg a külföldön élő magyar állampolgárnak – döntésétől függően – továbbra is lehetősége van arra, hogy hazatérési szándékát bejelentse.

 

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges – okirattal igazolt – személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal lakcímigazolványt ad ki részére.

 

A hazatérő, Magyarországon élő magyar állampolgárként jogosulttá válik személyazonosító igazolvánnyal történő ellátásra. A személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmét bármely járási hivatalnál előterjeszheti.