Lemondás a magyar állampolgárságról

Az eljárás célja a magyar állampolgárság megszüntetése általában annak érdekében, hogy a kérelmező egy másik állam állampolgárságát megszerezhesse, amelyhez az adott állam a meglévő állampolgárság megszüntetését írja elő. A magyar állampolgárság visszaállítását lehet kérni, ha lemondással megszűnt a kérelmező magyar állampolgársága, és nem szerzett külföldi állampolgárságot.

A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki

 • már rendelkezik más állam állampolgárságával, vagy
 • arra írásos ígérvényt kapott, és az ígérvény a lemondási kérelem benyújtásakor még legalább 6 hónapig érvényes és
 • külföldi letelepedését bejelentette, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • A magyar állampolgárságról való lemondáshoz szükséges formanyomtatvány 
 • a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) vagy állampolgársági ígérvény;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevél)
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • a családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása);
 • igazolás arról, hogy a kérelmező külföldi letelepedés szándékával magyarországi lakóhelyét megszüntette (a magyarországi bejelentett lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél a személyi igazolványt, illetőleg személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt le kell adni).
 • A házastársak és kiskorú gyermekeik közös kérelmet terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Kiskorú gyermekek lemondási kérelméhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Elvált, vagy különélő házastársak esetén is szükséges a hozzájárulás függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, s ez jogerős bírósági határozat bemutatásával bizonyítható.
 • A lemondás elfogadásáról Magyarország köztársasági elnöke dönt, az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-8 hónapot vesz igénybe.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége (itt tud érdeklődni a kérelem állásáról):

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

www.bmbah.hu

 

Lemondás magyar állampolgárságról