Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet
  • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik)
  • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel IIa. Egyezmény);
  • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).

 

Letölthető dokumentum:  

ADATLAP - a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról