Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras oldalon találják.

 

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

  • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

  • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

  • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
  • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
  • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

 

Ezúton kívánjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi. Amennyiben az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggésben információra van szüksége, úgy forduljon bizalommal az illetékes külképviselethez, a kormányhivatalhoz, ahol hiteles felvilágosítást adnak az Ön részére. Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani az eredeti születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.), valamint az egykori magyar állampolgárságot igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.). Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen.

A kérelemhez mellékelni kell egy darab igazolványképet.

Az egyszerűsített honosítási kérelem-nyomtatvány magában foglalja az önéletrajzot (kézzel írott) és a névmódosítási kérelmet is

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

 

Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában

- hiteles magyar nyelvű fordítással, és
- ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.

 

A kérelmet személyesen kell benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.

A személyes megjelenési kötelezettség valamennyi kérelmezőre vonatkozik, életkortól függetlenül, mivel biometrikus adatvételezővel

  • valamennyi kérelmezőről fényképet készítünk;
  • minden kérelmezőtől, aki betöltötte a 12. életévét vagy a kérelmezés évében fogja betölteni aláírást vételezünk;
  • minden kérelmezőtől, aki betöltötte a 12. életévét vagy a kérelmezés évében fogja betölteni ujjnyomatot veszünk.

A biometrikus adatvételezés oka, hogy 2020 februárjától valamennyi egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező hivatalból személyazonosító igazolványt kap.

 

Amennyiben előkészítette kérelmét, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes konzuli képviselettel időpontfoglalás érdekében, tekintettel arra, hogy a kérelmet csak személyesen lehet benyújtani. Szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni az alábbi e-mail címen: misson.kwi@mfa.gov.hu.

 

A szükséges nyomtatványok a Konzuli Szolgálat honlapjáról is letölthetők.

 

Klasszikus honosítási kérelem

Egyszerűsített honosítási kérelem

Állampolgárság visszaszerzésére irányuló kérelem