Amennyiben egy Kuvaitban elhunyt személy földi maradványait szeretnék szállítani Magyarországra, ehhez halottszállítási engedély szükséges, amelyet a Nagykövetség konzuli osztálya állít ki. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A konzuli szolgálat azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban az érdekelt jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.

A magyar diplomáciai vagy konzuli képviselet az alább felsorolt iratok bemutatását követően tudja kiállítani a halottszállítási engedélyt:

  • a temetkezési vállalkozó igazolása (a holtest és koporsó előkészítéséről)
  • a magyarországi temető befogadói nyilatkozata.
  • a koporsó szállításának módja, a szállítási útvonal, a magyarországi belépési határállomás neve.
  • a magyarországi ügyintéző vagy rokon neve.
  • orvosszakértői igazolás a halál okáról (nem fertőző betegség).
  • halotti anyakönyvi kivonat.

Tisztelt Ügyfeleink! A földi maradványok határon történő átszállítása, és különösen a fent említett iratok beszerzése nagy tapasztalatot és szaktudást, illetve nyelvtudást igénylő feladat. Javasoljuk, hogy a halottszállítást egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező temetkezési vállalatra bízzák. A nemzetközi halottszállítók számára nem jelent problémát a külföldi iratok beszerzése, és a konzuli osztállyal is kiváló munkakapcsolatban vannak, így biztosítva a zökkenőmentes, pontos ügyintézést. Vegyék figyelembe, hogy a magyar temetkezési vállalat munkatársának többszöri kiutazása jelentős többletköltséget okoz!

A halottszállítási engedélyt soron kívül állítjuk ki, de kérjük, a gyors ügyintézés érdekében előre jelezzék, hogy mikor várható személyes megjelenésük a konzuli osztályon és lehetőleg előre küldjék át elektronikusan az engedély kiállításához szükséges dokumentumokat, hogy az engedélyt előre ki tudjuk állítani.

Itt szeretnénk továbbá felhívni szíves figyelmüket, hogy magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét Magyarországon is anyakönyvezni kell.