Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • külföldi halotti anyakönyvi kivonat (eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat és annak hiteles magyar fordítása (az utóbbit a konzul és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezheti el). A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
  • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
  • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

 

ADATLAP - haláleset hazai anyakönyvezése